Ανταλλακτικές πλάκες για τη μηχανή RTP

Πλάκες

Προσφέρουμε μια ποικιλία σχεδιασμών για τις πλάκες της βάφλας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Μερικά παραδείγματα είναι παρακάτω:

Waffle Bites

Πλάκες με χαρακτήρες

Προσφέρουμε μια ποικιλία σχεδιασμών με διάφορους χαρακτήρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Μερικά παραδείγματα είναι παρακάτω:

Πλάκες με λογότυπα

Προσφέρουμε μια ποικιλία σχεδιασμών για τις πλάκες της βάφλας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να δημιουρήσουμε πλάκες με τα δικά σας κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχήματα ή τις προσωπικές σας πλάκες βάφλας με τα λογότυπά σας. Μερικά παραδείγματα είναι παρακάτω:

Πλάκες σε διάφορα σχήματα

Οι μηχανές RTP παρέχουν πλάκες για τους διάφορους τύπους βάφλες