Ανταλλακτικές πλάκες για τη μηχανή βάφλας RTP

Πλάκες

Προσφέρουμε μια ποικιλία σχεδιασμών για τις πλάκες της βάφλας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Μερικά παραδείγματα είναι παρακάτω:

Waffle Bites

Πλάκες με χαρακτήρες

Προσφέρουμε μια ποικιλία σχεδιασμών με διάφορους χαρακτήρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Μερικά παραδείγματα είναι παρακάτω:

Πλάκες με λογότυπα

Προσφέρουμε μια ποικιλία σχεδιασμών για τις πλάκες της βάφλας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να δημιουρήσουμε πλάκες με τα δικά σας κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχήματα ή τις προσωπικές σας πλάκες βάφλας με τα λογότυπά σας. Μερικά παραδείγματα είναι παρακάτω:

Πλάκες σε διάφορα σχήματα

Οι μηχανές RTP παρέχουν πλάκες για τους διάφορους τύπους βάφλες

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.